IC-DENETIM-MERKEZI
Kamu İç Denetçileri
 
15 Eylül 2013 Tarihinde Yapılan İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı Sonuçları Belli Olmuştur

2012 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu Yayınlanmıştır

216.Üniversitelerarası Kurul Toplantısında Üniversitelerde İç Denetim Konulu Sunum Yapılmıştır

Kamu İç Denetim Yazılımının (İçDen) Gerektirdiği Asgari Bilgisayar Konfigürasyonu Belirlenmiştir

İç Denetim Yönergelerine İlişkin Olarak Kuruldan Uygun Görüş Alınması

2012 Yılı İç Denetim Genel Raporu Taslağı Görüşe Açılmıştır

15 Eylül 2013 Tarihinde Yapılacak İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı Başvuru Sonuçları Belli Olmuştur

6 Mayıs – 7 Haziran 2013 tarihleri arasında 5 grup halinde Antalya’da yapılan İç Denetçi Eğitim Programı sunumları

15 Eylül 2013 Tarihinde İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı Yapılacaktır

Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi Yayımlanmıştır

16 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de İç Denetçi Kadrosu Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi Yayımlanmıştır

5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kamu İç Denetim Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Sitemizde Kalite Güvence Bölümü Açılmıştır

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirmesine İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girmiştir

Contract-Award IT

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girmiştir

1459 No.lu Kamu İç Denetçi Sertifikası İptal Edilmiştir

2013 Yılı Dış Değerlendirme Programı

Kamuda "İç Denetim Faaliyetlerinin İlk 5 Yılı" İsimli Rapor

Kamu İç Denetim Fonksiyonunun Güçlendirilmesi Projesine İlişkin Genel Tedarik İlanı Yayınlanmıştır


Mustafa Kemal Duman
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=